Hem Om oss Service Sortiment Marknad Erbjudande

 

 

 

 

 

 

 

När man jobbar med vakuumteknik och relaterande produkter träffar man kunder från alla olika typer av industrier, högskolor systembyggare etc. Advanced Vacuum ser alltid till möjligheten att förbättra produktions- och forskningsresultat. Vi jobbar ständigt nära våra kunder för att tillsammans uppnå uppsatta mål. Då Advanced Vacuum själv bygger system vet vi hur mycket det är att tänka på så att allt blir rätt. Vi jobbar nära ett flertal legotillverkande kunder som bygger kundanpassade system där vakuum är en väldigt viktig del.

Vi är fokuserade på den nordiska marknaden. Vi jobbar hela tiden internt och externt med våra samarbetspartners för att kunna leverera produkter och service som håller högsta klass med så korta leveranstider som möjligt.

Om ni inte känner till oss sedan tidigare får ni gärna höra av er och berätta mer om er verksamhet.

 

Ni kan nå oss på: info@advancedvacuum.se

Kontorstid 8:00-17:00: Tel: 0046 40534070

Efter kontorstid: Tel: 0046 709317355

 

Advanced Vacuum Distribution AB

Järngatan 12

234 35 Lomma

email: Info@advancedvacuum.se

Tel: 0046 40534070

Fax: 0046 40411318

 

         Marknad

Vi har nedan kategoriserat de marknader som vi är aktiva inom. Vi kommer dagligen i kontakt med nya applikationer och nya utmaningar där vi hjälper våra kunder att uppnå sina produktions och forskningsmål.

 

  Processindustrin

Traditionell industri

Process.png

indu.png

Är traditionell tung råvaruintensiv tillverkning. Branscher vi jobbar med är vattenrening, olja, gas och kemi. Samt produktion inom energi, pappersmassa, färg och limmer.

Omfattar den typ av tillverkning där råvaror förädlas. Verkstadsindustrin, lätt industri. Samt industri som legotillverkning där företag tillverkar produkter på kontrakt.

 Halvledarindustrin

Utveckling & forskning

Halv.png rd.png

Konstruerar och tillverkar halvledareenheter. Det är ett multipel-stegssekvens av fotolitografiska och kemiska processteg under vilken elektroniska kretsar gradvis skapas på en skiva gjord av rent halvledande material. Kisel används nästan alltid. Andra material används för speciella tillämpningar.

Ny produktdesign och utveckling är en avgörande faktor för överlevnaden av ett företag. Samtliga tillverkande företag har någon form av utveckling och forskning. Även universitet och sjukhus hamnar under denna kategori.

 Analytiskindustri

Förnyelsebar energi

ana.png Foerny.png

Analyserar och undersöker prover för att fastställa ämnets natur, hur det är uppbyggt. Vad det innehåller och hur mycket av respektive ämne det innehåller. Tekniker som används är bland annat: Gravimetri, titrering, kromatografi, spektroskopi och masspektrometri.

Förnybara energikällor uppfyller kravet att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Förnybara energikällor kan vara: Solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle.

 Display och LED

Tunnfilm & Förångsningstekniker

Display.png tunf.png

Tillverkning av flyttandekristall skärmar samt digitala bildskärmar. I denna kategori finns även tillverkning av LED (Light Emitting Diode). Är en diod som utstrålar inkoherent monokromatiskt ljus vid en elektriskt framåtriktad spänning.

Medoder för att åstadkomma funktionella ytbeläggningar. En tunnfilm är ett skick av material som sträcker sig från fraktioner av en nanometer (monoskikt ) till flera mikrometer i tjocklek. Förekommer bland annat i tillverkning av optik. Även fysiska beläggningar som termisk indunstare, förstoftning. Andra tillverkningsområden är solceller och batterier.